Archiwa kategorii: KODEKS DROGOWY

Sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy na rowerze

W Polsce, co raz więcej osób zamiast autobusu czy auta wybiera rower, jako formę transportu.  Często jest to szybsza opcja dotarcia w wyznaczone miejsce. Poza tym dostarcza nam mnóstwo endorfin i radości J Pamiętajmy, więc o sobie nawzajem i w odpowiedni sposób informujmy innych uczestników ruchu drogowego o naszych intencjach czy zamiarach, na przykład zmianie kierunku ruchu.

Poniżej trzy podstawowe sygnały:

 • Skręt w lewo – wyciągamy lewe ramię i utrzymujemy je prosto w kierunku skrętu, równolegle do drogi;
 • Skręt w prawo – wyciągamy prawe ramię i utrzymujemy je prosto w kierunku skrętu, równolegle do drogi. W Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych można także lewą rękę zgiąć w łokciu utrzymując przedramię pionowo w górze;
 • Zatrzymywanie, zwalnianie – Rozszerzamy palce u dłoni i trzymamy rękę równolegle do drogi, z dłonią skierowaną w dół. Następnie lekko falujemy ręką.                                                              

Skręt w lewo Alternatywny skręt w prawo     Skręt w    prawo

        Zatrzymywanie

Ważne, aby sygnał był wykonany odpowiednio wcześnie.

Rowerzysto, kiedy możesz jechać po chodniku?

Wiadomym jest, że jazda rowerem po  chodniku, drodze czy przejściu dla pieszych jest zabroniona. Mandat wynosi 100 złotych. Powinniśmy korzystać z coraz bardziej rozwijającej się infrastruktury rowerowej.

Są jednak sytuacje kiedy jest to dozwolone:
Czytaj dalej Rowerzysto, kiedy możesz jechać po chodniku?

Infrastruktura rowerowa

Jako rowerzyści przemieszczamy się przede wszystkim po:

 • Jezdni – część drogi przeznaczona do ruchu drogowego. Poza rowerami przemieszczają się po niej inne pojazdy;
 • Drodze dla rowerów – jest to droga bądź jej część przeznaczona do ruchu drogowego. Oddzielona jest konstrukcyjnie bądź przy pomocy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego od innych dróg lub jezdni tej samej drogi;
 • Przejeździe dla rowerów – wyznaczona przez przerywane linie z obu stron powierzchnia jezdni przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów. Oznaczona jest odpowiednimi znakami drogowymi;

 • Pasie ruchu dla rowerów – oznaczona odpowiednimi znakami jednokierunkowa część jezdni przeznaczona dla ruchu rowerowego;
 • Śluzie dla rowerów – przeznaczona do zatrzymania się roweru przed samochodami cała szerokość jezdni lub wybrany pas ruchu znajdujący się na wlocie skrzyżowania, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

Czytaj dalej Infrastruktura rowerowa

Rowerzysto, kiedy nie należy wyprzedzać?

W naszym poprzednim artykule wspominaliśmy o manewrze wyprzedzania na rowerze. Pamiętajmy jednak, że w niektórych sytuacjach jest ono zabronione:

 • zakazy wyznaczone przez znaki drogowe;
 • na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
 • na przejazdach dla rowerzystów i bezpośrednio przed nimi;
 • na przejazdach tramwajowych z wyjątkiem przejazdów o ruchu kierowanym;
 • na przejazdach kolejowych;
 • pojazdu wyprzedzającego inny pojazd lub omijającego przeszkodę;
 • w obszarze zabudowanym nie możemy wyprzedzać pojazdu uprzywilejowanego;
 • pojazdu silnikowego jeśli dojeżdżamy do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych niektórymi znakami ostrzegawczymi oraz na skrzyżowaniu z wyłączeniem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na skrzyżowaniu gdzie ruch jest kierowany. Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia oraz na oznaczonych zakrętach możliwe jest na jezdni jednokierunkowej oraz dwukierunkowej, jeśli rowerzysta nie wkracza na pas ruchu kierunku przeciwnego.

Czytaj dalej Rowerzysto, kiedy nie należy wyprzedzać?

Wyprzedanie na rowerze

Bardzo często zdarza się, że pojazd bądź uczestnik ruchu drogowego, poruszający się w tym samym kierunku co my – rowerzyści, jedzie z inną prędkością. Jeśli chcemy go wyprzedzić, należy zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczny odstęp (co najmniej jeden metr od wyprzedzanego pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych). Najczęściej ten manewr będziemy wykonywać wyprzedzając innego rowerzystę, pieszego bądź furmankę.  Zazwyczaj wyprzedzamy z jego lewej strony. Są jednak sytuacje kiedy możemy wyprzedzić pojazd, uczestnika ruchu z prawej strony:

 • Jeśli pojazd sygnalizuje zamiar skrętu w lewo;
 • Na jezdni jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu;
 • Na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej 2 pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub 3 pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku;
 • wyprzedzając pojazd szynowy, chyba że ułożenie torów uniemożliwia to;
 • wyprzedzając wolno jadące pojazdy inne niż rower.

  wyprzedzanie-1      wyprzedzanie

Pamiętajmy, aby sygnalizować zamiar wyprzedzania z lewej bądź prawej strony poprzez wystawienie odpowiedniej ręki.

Jak poruszać się w kolumnie?

Jeśli wybieracie się grupą na wycieczkę rowerową to warto wiedzieć o kilku przepisach, aby w prawidłowy sposób poruszać się w kolumnie:

 • W jednej kolumnie może jechać maksymalnie 15 rowerów lub wózków rowerowych;
 • Odległość pomiędzy kolumnami rowerzystów nie może być mniejsza niż 200 metrów;
 • Jazda w kolumnie nie zwalnia jego uczestników od przestrzegania przepisów ruchu drogowego;
 • Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe.

ruch-w-kolumnie

Znaki nakazu, które warto znać

Najlepiej jest jeździć rowerem po drogach do tego przeznaczonych. Są one oznaczone następującymi znakami nakazu:

droga-dla-rowerow    Droga dla rowerów

koniec-drogi-dla-rowerow    Koniec drogi dla rowerów

ruch-pieszych-i-rowerow-na-tej-samej-drodze    Ruch pieszych i rowerów na tej samej drodze

ruch-pieszo-rowerowy-1    Ruch rowerów po lewej stronie drogi i ruch pieszych prawą stroną drogi

ruch-pieszo-rowerowy-2    Ruch pieszych po lewej stronie drogi i ruch rowerów prawą stroną drogi

Czego zabrania się rowerzystom?

zakaz Jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy;
zakaz Jazdy bez trzymania nóg na pedałach lub podnóżkach;
zakaz Czepiania się innych pojazdów (ręką, za pomocą linki lub w inny sposób);
zakaz Jazdy po autostradzie i drodze ekspresowej;
zakaz Jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu – dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;
Podczas przejeżdżania przez przejazd dla rowerów:
zakaz Wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
zakaz Zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.

W co powinien być wyposażony rower?

Czy wiesz, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, każdy rower lub wózek rowerowy biorący udział w ruchu drogowym musi być wyposażony w:

 1. hamulec – w co najmniej jeden sprawnie działający;
 2. dzwonek lub inny sygnał do ostrzegania o stonowanym dźwięku;
 3. z przodu – w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 4. z tyłu – w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu roweru (o kształcie innym niż trójkąt);
 5. z tyłu – w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

dzwonej rowerowy

Czytaj dalej W co powinien być wyposażony rower?